Grafické práce

Vizualizácia Vašich nápadov!

Ponúkame

Logá -firmy, spolku, udalosti
Webdizajn - tvorba grafiky pre webstránku
Reklama - tvorba reklamných banerov na webe
Plagáty - grafické vyhotovenie plagátov
Bilboardy - grafické vyhotovenie bilbordov
Iné grafické práce podľa požiadavky klienta

Orientačný cenník grafických prác
Logo
od 79-589 Eur

-na základe požiadavok klienta

Webdizajn
od 299 Eur

-na základe požiadavok klienta

Reklama
od 19-135 Eur

-webové banery
-na základe požiadavok klienta

Plagáty
od 19 Eur

-na základe požiadavok klienta

Bilboardy
od 49 Eur

-na základe požiadavok klienta

Iné
od 0,99 Eur

-špeciálne úlohy a požiadavky klientov v oblasti grafických prác

© 2018 BROSTUDIO